دانشکده مهندسی شیمی- اخبار جاری
انتخاب برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/29 | 
در مراسم روز پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ از سرآمدان پژوهش و فناوری دانشگاه و دانشکده ها  با حضور رئیس محترم دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
 * دکتر تورج محمدی: نفر اول کل امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
* دکتر مهران رضایی: نفر دوم امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
* دکتر مریم احمد زاده توفیقی: پژوهشگر برتر خانم دانشگاه
* دکتر سید حسن هاشم آبادی: نام آور دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه تعاملات صنعتی
* دکتر روح الدین میری: نفر سوم امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه
* خانم پروین سوارانی:کارشناس نمونه پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.5876.69504.fa
برگشت به اصل مطلب